Ozon i ozonowanie

Co to jest ozon?

Ozon to inaczej „aktywny tlen”, który składa się z trzech atomów tlenu (O3), czyli zawiera o jeden atom tlenu więcej niż ten, którym na co dzień oddychamy.

Ozon występuje naturalnie w przyrodzie (np. powstaje w trakcie burzy podczas uderzenia pioruna), ale na potrzeby dezynfekcji może być wytwarzany sztucznie przez generatory ozonu.  Ozon to jeden z najsilniejszych środków sterylizujących na świecie ponieważ posiada silne właściwości utleniające. Dlatego jest stosowany do niszczenia bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz alergenów, ale również oraz do usuwania nieprzyjemnych zapachów (dymu papierosowego, zadymieniu po pożarze, zapachu po zwierzętach, itd.).

Na czym polega ozonowanie?

Ozonowanie to rozprowadzanie w pomieszczeniu ozonu wytworzonego sztucznie przez generatory ozonu, które wytwarzają go z tlenu zawartego w powietrzu. Do skutecznego i efektywnego ozonowania nawet niewielkiego pomieszczenia potrzebne są wydajne generatory ozonu (o wydajności minimum 15g/h). Przy większych kubaturach ozonatory powinny być stosowane na każde 50-100m2 podłogi lub w każdym zamkniętym pomieszczeniu. W naszej firmie posiadamy generatory o wydajności od 20 do 120 g/h, co pozwala nam szybko i skutecznie ozonować nawet duże mieszkania, sklepy, lokale, biura i przestrzenie przemysłowe.

Największą zaletą ozonowania jest jego kompleksowe działanie; jako skutecznej metody dezynfekcji i dezodoryzacji. Ozon jako jedyny środek dezynfekcji, dzięki postaci gazowej dociera do trudno dostępnych miejsc, w których inne metody się nie sprawdzają. Ponadto, ozon charakteryzuje się także dobrą przenikalnością powierzchni porowatych. Dezynfekcja ozonem prowadzi do obniżenia ilość o drobnoustrojów do poziomu, który nie powoduje infekcji.

Do skutecznego i bezpiecznego ozonowania potrzebny jest precyzyjny miernik ozonu, który wskazuje stężenie ozonu w powietrzu (w jednostce ppm). Przyjmuje się, że skuteczne ozonowanie przeprowadza się przy stężeniu ozonu 2,5 – 5 ppm. Im wyższe stężenie ozonu w powietrzu (np. 5 – 10 ppm), tym czas potrzebny do skutecznego ozonowania w celu dezynfekcji i dezodoryzacji jest krótszy.

Już po upływie pół godziny wytworzony ozon samoistnie zamienia się w tlen, więc urządzenia do ozonowania muszą być na tyle wydajne aby osiągnąć możliwie wysokie stężenia ozonu w krótkim czasie. Bardzo ważne jest aby w pomieszczeniu, które ma zostać poddane ozonowaniu nie przebywali ludzie ani zwierzęta. Nie należy także trzymać w takiej przestrzeni roślin. Przestrzenie podlegające ozonowaniu powinny być dobrze uszczelnione, aby ozon nie wydostawał się na zewnątrz. Po zakończeniu zabiegu ozonowania pomieszczenie należy skutecznie przewietrzyć. Zalecane jest także pozostawienie lokalu pustego na mniej więcej 4 godziny od ukończenia ozonowania, chociaż i tak wraz z upływem kolejnych kilku godzin ozon samoistnie zmieni się w tlen.

WAŻNE: lekki, metaliczny zapach ozonu utrzymuje się w powietrzu od kilku godzin nawet do kilku dni od ozonowania i to pomimo zerowego stężenia ozonu w powietrzu. Nie ma przy tym jednak absolutnie żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i/lub zwierząt.